Életjelenségek, szerveződési szintek

Videotóriumos óra

Óravázlat:

Óravázlat

A pedagógus neve: Kőrösi Tibor

Tantárgy: Biológia

Osztály: 7.a

Az óra témája: Az élőlények életjelenségei és testszerveződése

Időpont: 2019.03.26.  2. óra

Az óra cél- és feladatrendszere:

  • az egyed alatti szerveződési szintek megismerései: a struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi és az emberi szervekben, szervrendszerekben
  • az életjelenségek általános megismerése, csoportosítása
  • az élővilág egységének megismertetése

Az óra didaktikai feladatai:

  • különböző információforrások alkalmazása, értelmezése
  • különböző tanulási módszerek közül az egyénileg (adottságoknak, különbségeknek) és az aktuális tananyagnak/célnak megfelelő, legcélravezetőbbek kiválasztásában tapasztalatok gyűjtése
  • az önálló ismeretszerzés készségeinek erősítése, individuális módszerek alkalmazási készségeinek fejlesztése

Felhasznált források:

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/
Reflexió
Módszerek Tanulói munkaformák, tevékenységek Eszközök
1-2. Óra eleji szervezési feladatok; Tanári utasítás Frontális megbeszélés, Tankönyv, tablet, mobiltelefon (végig)
3-5. Ráhangolás:

·       koncentráció: tapsritmus

Tanári utasítás, magyarázat Körben játékos gyakorlat.
6. Az óra céljainak ismertetése, menetének, módszereinek megbeszélése Tanári magyarázat Megfigyelés
7-9. Előzetes áttekintés (1.)  ráhangolódással: So many systems Frontális szemléltetés Megfigyelés So many systems – video
10-15. Előzetes áttekintés (2.) az előzetes tudás felmérésével Frontális munka: egyéni tesztmegoldás Egyéni, önálló tesztmegoldás https://quizizz.com Életjelenségek, szerveződési szintek (KT)
16-18. Egyéni tanulási célok megfogalmazása Utasítás, magyarázat Önálló célmegfogalmazás https://padlet.com/korositi/bzbqkcyojup3
18-38. Önálló tananyagfeldolgozás Egyéni segítségnyújtás, magyarázat szükség szerint. Ellenőrzés. Főként egyéni önálló munka egyénileg választott feladatokkal és módszerekkel.

Igény, tanulói döntés esetén páros, kiscsoportos önálló munka. információfeldolgozás. IKT, tankönyv használata.

jankay-biologia.hu

tankönyv

füzet

tablet, mobiltelefon, fülhallgató

https://www.youtube.com/watch?v=ZRFykdf4kDc

https://www.youtube.com/watch?v=MfopLilIOeA

https://learningapps.org/watch?v=p464rhf8t19

https://learningapps.org/watch?v=pfyp0psi318

https://learningapps.org/watch?v=p4xttnscn19

https://learningapps.org/watch?v=pk736xe3j19

Új ismeretek feldolgozását segítő feladatok:

1.     Részletes vázlat, tanári diasor. Mindenkinek javasolt.

2.     Videotanári magyarázat (0-5.40) – lehetőség az auditív tanulók számára

3.     Quizlet – tanulás teszttel. A tankönyv leckéjének feldolgozása kérdés-felelet formájában.

4.     Gondolattérképes kész vázlat a tananyagból (tankönyvi szöveg alapján)

Redmenta teszt. A teljes lecke feldolgozva teszt formájában.

Gyakorlás, elmélyítés. Elmélyülést, rögzítést segítő feladatok

1.     Tankkocka: életjelenségek. Párosítós.

2.     Tankocka: szerveződési szintek. Képek sorba rendezése.

3.     Tankocka: szerveződési szintek. Párokba rendezés – fogalmakkal.

4.     Tankocka: a lecke összefoglalása. Kvíz, több játékossal. (Új tankocka típus bevezetése.)

Kiegészítés videók:

1.     Levels of organization (Mark Drollinger – youtube)

2.     Animals Cells Structure and Function Video for kids (Make me genius – youtube)

38-44. Óra végi ellenőrzés

Socrative: életjelenségek, szerveződési szintek. Teszt.

Magyarázat, utasítás. Egyéni v. páros/kiscsoportos feladatmegoldás önállóan (IKT, teszt) https://b.socrative.com/teacher/#space-race
45. Önértékelés, értékelés Utasítás. Önértékelés nonverbális jellel.
Kiegészítő tartalék feladat:

A szerveződési szintek memorizálása labdadobással.

Utasítás Játék körben, egy csoportban. 3 labda vagy plüssfigura