Bemutató óra

Évfolyam 7.
Téma: A mikrobák világa

Időpont. 2020.01.22.

Helyszín: Békéscsaba, Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Tanít: Kőrösi Tibor

A bemutató megtekintése a képre kattintva:

Óravázlat

Műveltségi terület: Ember és természet

Tantárgy: Biológia

Osztály:7.a    Dátum:2020.01.22.

Az óra témája: Mikrobák világa

Az óra cél- és feladatrendszere:

Cél: Az élővilág sokszínűségének felismertetése.

Az óra feladatai.

  • Alapismeretek a vírusokról, sejtmag nélküli egysejtűek és a sejtmagvas egysejtűek országáról. Legfontosabb jellemzők felsorolása.
  • Képesség- és készségfejlesztés: válogató-kereső olvasás, gyors olvasás, lényegkiemelés, együttműködés, kommunikáció, célzott IKT-használat
  • Személyiség- és attitűd fejlesztés: hatékony időkihasználás, céltudatosság, önértékelés fejlesztése, rendezett környezet iránti igény,

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv (olvasási módszerek), tanulásmódszertan (olvasás, lényegkiemelés), informatika (IKT-használat)

Felhasznált források:

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök, szervezési forma
0-2. Felkészülés a tanórára: környezet előkészítése, az óra céljának ismertetése. Tanári utasítás, közlés. Egyéni előkészületek a tanórához. Tanulók: egyéni taneszközök, tablet v. mobiltelefon páronként. Tanári laptop, monitor.

Párokban.

2-5. Ráhangolás 1.

Saját célok kiválasztása

 

Utasítás, közlés, szemléltetés, magyarázat. Egyéni munka. Tablet v. mobiltelefon páronként vagy személyenként. https://www.menti.com/ Mentimeter:

2020-01-22-7a (1. dia)

5-10. Ismétlés: A rendszerezés alapelvei, fő kategóriái Tanári előadás. Megfigyelés, frontális. Saját diasor: A mikrobák világa 2020.
10-18. Ismétlés, ellenőrzés:

A rendszerezés alapjai

 

 

 

 

Páros tesztmegoldás, ellenőrzés. Quizizz: Darwin és a többiek https://quizizz.com Aki otthon jól megoldotta, ezt kihagyhatja. (3 fő: Csenge, Ádám, Vozii)
18-30. Új ismeretek:

Vírusok, egysejtűek országai

Önálló egyéni és páros munka tanári segítséggel. Tanári magyarázat. Önálló egyéni és páros munka. Feladatok a honlapon. Egyéni döntés alapján: sorrend, időtartam.

IKT:

Vázlat és videó alapján:

1. Vírusok

2. Sejtmag nélküliek

3. Sejtmagvas egysejtűek

Teszttel tanulás:

4. Tankocka feladatok.

5. Redmenta tesz.

6. Quizlet.

7. Quizizz

Kiegészítő videó:

7. A vírusok és a baktériumok összehasonlítása – videó.

Hagyományos eszközökkel:  tankönyv, saját vázlat…

Az idő jelzése.
30-42. Gyakorlás, ismétlés. Tanulás teszttel. Páros munka. Tankönyv használattal, tanári segítség igény szerint.

Quizizz: Mikrobák világa https://quizizz.com

1 v. 2 alkalommal megoldani a tesztsort!
43-45. Önértékelés. Önértékelés. Frontális, önálló munka. Mentimeter: 2. dia. 2020-01-22-7a (2. dia)