Összefoglalás – mérsékelt öv

Ráhangoló – anagrammák

A következő anagrammák a mérsékelt övi élővilággal kapcsolatosak. Próbáld kitalálni a 20 kifejezést!

Feladatok – gyakorlásra

FELADAT :

1.

Egy mérsékelt éghajlati egy vagy több életközösségének bemutatása – előadás csoportban

A feladat részletezése:

 • Egy kisorsolt (választott) életközösséget kell szóbeli megnyilvánulással, vizuális szemléltetéssel kísért előadásban bemutatni.
 • A csoport minden tagja aktívan vegyen részt az elkészítésben, bemutatásban! Időtartam. 3-5 perc. Határidő: következő tanítási órára.

Ami legyen benne:

 1. Hol, milyen környezeti feltételek esetén alakul ki a Földön?
 2. Növényzet jellemzői, összefüggése a környezeti tényezőkkel.
 3. Állatvilág jellemzői – összefüggésben a növényzettel.
 4. Az élőlények közötti kapcsolatok (pl. tápláléklánc hálózatok)
 5. Veszélyeztető tényezők, környezeti problémák az életközösségben.

Javasolt módszerek:

 • szóbeli előadás, szemléltetéssel (poszter, ppt,  gondolattérkép, plakát…)
 • videoblog
 • jelenet
 • vagy egyénileg kitalált és egyeztetett módon, de szóbeli megnyilvánulásnak is kell benne lennie

Értékelési szempontok:

 • a témának való megfelelés (mérsékelt öv legalább egy életközössége)
 • az előadás felépítése (téma megjelölése, kifejtése, lezárása)
 • esztétikum (nem kell művészi, de igényes)
 • érthetőség, előadásmód (hangerő, megfogalmazás)
 • figyelemfelkeltő (legyen benne valami érdekes, megragadó)
 • ötletes, kreatív (a csoport egyediségét kifejezze)

2. Redmenta teszt

A mérsékelt éghajlati öv élővilága – ismétlő feladatok